Rearrangements
TIDIGARE UTSTÄLLNING
Stockholm Design Week 2018

Rearrangements

The impact of surface displacements. An investigation of materials, expression, and gestalt in a time driven by trends and interior anxiety.

Karin Ehrnberger - Motbevis
TIDIGARE UTSTÄLLNING
17 maj–21 maj 2017

Motbevis

Karin Ehrnberger undersöker hur produkter formges och hur de formar oss. Borren Dolphia och stavmixern Mega Hurricane Mixer synliggör på ett oargumenterbart sätt att design skulle anses vara värdeneutralt.

work in progress TIDIGARE UTSTÄLLNING
27 februari–5 mars 2017

work in progress

Följ en kollektiv designprocess där föremålen växer fram ur ett fiktivt tema.
Utställningen byter skepnad efter arbetets gång och nya verk visas från dag till dag.

Borderland TIDIGARE UTSTÄLLNING
Stockholm Design week 2017

BORDERLAND

Ett gränsland, mentalt eller reellt, är en gråzon vars förutsättningar står i relation till dess omgivning. Samtidigt öppnar det möjligheter till skilda förhållningssätt.

Deltagare: Isa Andersson, Matilda Dominique, Matilda Emricson, Johan Krantz, Johanna Moe och Vera Panichewskaja

Plats - Material - Möjlighet TIDIGARE UTSTÄLLNING
December 2016

Plats - Material - Möjlighet


Vilka material finns tillgänliga runt omkring oss
och vilka möjligheter bjuder de på?

Resan som målet

Open-ended är en plattform initierad för att bredda designbegreppet.


Med stöd från Stockholm Stad
Copyright 2018 Open-ended